0. 0
ETUDYAN/ANSANM NAP KONSTRI YON LÒT JENERASYON

EDEM FELISITEL NAN SEKSYON CHAT LA

MWEN SALYE TOUT ETUDYAN ACADEMY.PF JODIA POU MWEN SE YON PRIVILÈJ POU MWEN  DESANN MWEN BYEN BA DEVAN YON FANM VANYANT, LI TANKOU  YON ZANMI,YON FANMI,YON TI SÈ POU MWEN, MWEN PAP JANM SISPANN DIL MÈSI POU TOUT SIPÒ LI BAY NAN ACADEMY.FP. MEN MWEN VLE FELISITEL,YON FASON ESPESYAL,PASKE LI SE PREMYE MOUN NAN ACADEMY.PF KI RIVE DIAMAN,LI MAKE ISTWALI ANTANKE FI/DIREKTRIS NAYOUKENS  MWEN FYÈ DE OU POU PAKASITE W, POU ENTÈLIJANS OU, POU DEVOUMAN OU GENYEN,  FELISITASYON  PASKE OU SE PREMYE DIAMAN NAN ACADEMI AN. 

GADE VIDEO SA/ACADEMY.PF

NOU KONNEN KÒMAN SITIYASYON PEYI NOU YE ,LÈ OU VOYE YON TI MAN CASH POU YON MOUN SE YON BYEN OU FÈ POU LI, EKRIM SI OU VLE VOYE MON CASH NAT CASH,MINUT MWEN BAY SÈVIS SAYO LAPOULA

DETERGENTE FERDI-PRO 

LO MEJOR PARA TI 

PWÈS.SANTIBON,KIMEN EPI CON ZUAVIZANTE

prodwi sa bon  pou memwa

poud pou makiye

parfen pou gason

poud pou makiye

TRAVAY NAN ACADEMY.PF

Felisitasyon a ou menm ki deja fè pati academy.pf,pa bliye nan academy.pf ou pap sèlman aprann fè prodwi yo men si ou vle Ou kapab fè lajan tou,pou fè lajan nan academy.pf li trè fasil wap sèlman fè promosyon pou kou a,envite yon moun nan kou a, ou byen pran video Etudyan pataje kòm devwa pibliye yo sou statu whatsapp ou,sou tiktok,ou byen sou facebook. chak moun ki enskri nan kou a moun ki envitel la ap genyen yon komisyon soti nan 20 juska 40 pou san.Nan academy.pf ou kapab pran ran menm jan  ak nenpòt biznis Marcketing relasyonèl ki genyen sou mache a, men yonn nan privilèj ou genyen nan academy.pf ou pa bezwen depanse lajan pou fè lajan, wap touche chak dimanch ou ka fè plis pase 150 mil peso pa semèn kantite kòb wap fè a depan de kantite moun ou refere pandan semèn an.avèk nan ki ran ou ye nan program afilyasyon an. wap wè ran yo nan foto ki anba.annale sispann pèdi tanw vin travay ak telefòn ou louvri entèlijans ou pou mete lajan nan pòch ou.TOUJOU SONJE SA ,SOLUSYON AN PA NAN TRAVAY DI AK BLAN POU ITIL TÈT OU SE YON KESYON DE LOUVRI LESPRIW EPI SEZI OPÒTUNITE SE SOLUSYON AN SA.

LANSE YON BIZNIS ENTÈNASYONAL AK TELEFÒN OU

Mwen felisite tout ayisyen ayisyèn ki deja fè pati academy.p.f. Misyon pam se ede tout moun ki nan antouraj mwen jwenn yon opòtunite ki kapab chanje situyasyon ekonomik yo ,avan mwen ale pilwen map poze w yon kesyon¿Èske ou tande pale de livegood deja?Zanmim biznis sa kapab chanje situyasyon ekonomik ou.  li se yon biznis anliy se yon konpayi ameriken ki peye an dolar, pou devni yon manb nan konpayi sa ou dwe enskri nan li,pou enskri wap bezwen peye 49,95,BENEFIS wap  jwenn nan biznis sa,ou kapab fè soti 2047dolar Rive juska 16,383dolar nan yon mwa,anpil  moun jwenn opòtunite biznis sa yo kitel ale se paske yo pa konnen enpòtans li,pandan blan yo menm ap fè anpil lajan nan biznis lan,si ou ta renmen antre nan li  Rezève plas ou nan bouton vè sa 

ZANMIM YO BIZNIS SA KAPAB CHANJE VIW GADE VIDEO

ZANMIM NAN BIZNIS SA WAP PEYE SELMAN 49,95 DOLAR POU ENSKRI GADE VIDEO A POU PLIS ENFO

OU PA GEN TÒ SI OU FÈT NAN YON FANMIY KI PAGEN MWAYEN, MEN MOURI PÒV SE FÒT OU , SE POU REZON SA NON SÈLMAN MWEN CHWAZI PATAJE KONESANS MWEN GENYEN NAN DOMÈN CHIMIK LAN ANSANM AK MOUN KI ENTERESE YO,SE KONSA TOU MWEN VLE PATAJE KONESANS MWEN GENYEN NAN MOND DIGITAL LA AVÈK YO, MOUTREW FÈ BIZNIS ANLIY PASKE LAJAN YON MOUN KAPAB FÈ NAN BIZNIS ANLIY MENMSI OU TA GENYEN YON KARYÈ PROFESYONÈL PAGEN TRAVAY KAP PEYEW KANTITE LAJAN OU KAPAB FÈ NAN BIZNIS ANLIY YO. PROFITE OKAZYON SA ,PA BLIYE TRAVAY AK MOUN PAKA FÈW MILYONÈ MEN KREYE BIZNIS KAPAB FÈL

OPÒTUNITE BIZNIS

Konpayi sa rele GRUPO HINODE li se yon konpayi brezilyen,li fabrike prodwi kosmetik, li se yon bon biznis li disponib nan 8 peyi patwo lontan lap rive ozetazini plis lòt 2 peyi ankò,li vann tout tip de prodwi yon moun ap bezwen pou utilize chak jou li gen prodwi de bon kalite, epi ou kapab fè anpil lajan nan li tou.pou enskri wap bezwen 17500peso si wap viv chili.pri enskripsyon an diferan sa depan peyi wap viv la si ou enterese ekrim 

VIN GADE FABRIK HINODE GRUP LA

INEBRIANTE:SE YON PARFEN POU GASON LI VRÈMAN BON ANPIL SI OU TA RENMEN ACHTEL EKRIM

PARFEN SA SE POU FI LI YE MEDAM LI VRÈMAN SANTIBON EKRIM POU LI

 

PARFEN POU GASON LI SANTIBON ANPIL EKRIM WAP JWENN YON RABÈ ESPESYAL                                  

PARFEN SA SE POU FI MEDAM LI VRÈMAN SANTI BON MOUN KI VLE ACHTEL WAP JWENN YON RABÈ ESPESYAL

PARFEN SA SE POU FI LI VRÈMAN SANTI BON TOUT MOUN KI  ACHTEL LA AP JWENN YON RABÈ  ESPESYAL

PARFEN POU FI BON BAGAY SI OU VLE ACHTE EKRIM WAP JWENN YON RABÈ ESPESYAL 

TALLA:

M

L.S.XL

M

S

L.XL

M

S

L.XL

MAYO POU FI
E POU GASON

TALLA:

M.S.L.XL 

MAYO POU FI
E POU GASON

WAP JWENN NENPÒT KOULÈ OU VLE A MANDEM LI TALLA:

 

MAYO POU FI
E POU GASON

WAP JWENN NENPÒT KOULÈ OU VLE MANDEM TALLA:EPI KOULÈ A

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies